Regulamin

  1. Wprowadzenie. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera podstawowe informacje dotyczące HiJunior.com („Serwis”).

  2. Podmiot odpowiedzialny. Operatorem Serwisu jest Hi Junior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000981652; NIP: 5273014771 („Spółka”).

  3. Zawartość Serwisu. W ramach Serwisu publikowane są porady, informacje, artykuły oraz inne materiały dotyczące rodzicielstwa (dalej łącznie „Publikacje”).

  4. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe do Publikacji oraz wszelkich innych materiałów zamieszczanych na Serwisie, w tym grafik, zdjęć, plików audio i wideo (dalej łącznie „Materiały”) przysługują Spółce. Treści te są chronione prawem autorskim i nieuprawnione kopiowanie lub rozpowszechnianie Materiałów może stanowić naruszenie uprawnień Spółki i stanowić podstawę dochodzenia roszczeń przysługujących jej na podstawie przepisów prawa.

  5. Logo. Użycie logo i nazwy HiJunior.com bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki jest zabronione.

  6. Rejestracja. Korzystanie z Serwisu nie wymaga zakładania konta lub innej formy rejestrowania.

  7. Usługi. W ramach Serwisu nie są świadczone jakiekolwiek usługi, w rozumieniu ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 123).

  8. Dane osobowe. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podania danych osobowych i Spółka nie przetwarza danych osobowych, osób wchodzących na Serwis.

  9. Cookies. Serwis korzysta z cookies. Dokładniejsze informacje dotyczące cookies zawarto w polityce prywatności Serwisu.

  10. Kontakt. Aby skontaktować się operatorem Serwisu należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres e-mail: hello@hijunior.com