Rodzina: definicja, rodzaje, synonimy, typy [nuklearna, atomowa i patchworkowa]

Poznaj definicję rodziny i dowiedź się czym jest rodzina patchworkowa, nuklearna, zastępcza i adopcyjna.
Emilia Moskal - Redaktorka HiJunior
Tekst
Emilia Moskal
Emilia Moskal - Redaktorka HiJunior
Tekst
Emilia Moskal
Redaktorka HiJunior

Emilia Moskal specjalizuje się w tekstach z zakresu medycyny i psychologii, w tym treściach dla podmiotów medycznych. Jest wielbicielką prostego języka i komunikacji przyjaznej czytelnikowi. W HiJunior pisze edukacyjne artykuły dla rodziców.

Dowiedz się więcej o naszym procesie redakcyjnym

Julia Wrzosińska - Redaktorka naczelna
Redakcja
Julia Wrzosińska
Julia Wrzosińska - Redaktorka naczelna
Redakcja
Julia Wrzosińska
Redaktorka naczelna

Psycholożka z doświadczeniem w badaniach naukowych i neuromarketingu. Absolwentka kursu reportażu Hanny Krall, pracuje z tekstem w trzech językach od 15 lat. Wierzy w moc rodzicielstwa bliskości i porozumienia bez przemocy. Kocha Bałtyk, Hrabala i ziemniaczki.

Dowiedz się więcej o naszym procesie redakcyjnym

Grzegorz Koper - Fact-checker
Fact-checking
Grzegorz Koper
Grzegorz Koper - Fact-checker
Fact-checking
Grzegorz Koper
Fact-checker

Grzegorz Koper zajmuje się weryfikacją cytowanych źródeł i sprawdza, czy publikowane treści są zgodne z prawdą.

Dowiedz się więcej o naszym procesie redakcyjnym

11 stycznia, 2024
10 min
Media o nas:

Znane przysłowie mówi, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Być może, jednak to właśnie rodzina jest podstawowym budulcem wszystkich społeczeństw – cegłą wbudowaną w wielopokoleniowy mur, a jednocześnie całym (mikro)światem dla jej członków. 

Dlaczego możesz nam zaufać
Informacja o reklamach

Sprawdź, czym dokładnie jest rodzina, jakie są jej modele, jak poprawnie nazwać brata ciotecznego matki, oraz czy teściowie to Twoi krewni. 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest rodzina.
 • Jakie są jej modele i typy.
 • Jak poprawnie nazywać swoich krewnych.
 • Jakie są najciekawsze fakty o rodzinie.
 • O co najczęściej pytają inni.
Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Zobacz, co może zrobić dla Twojego zdrowia i urody Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Natu.Care Kolagen Premium dla zdrowia stawów, skóry, paznokci i włosów. Najlepsza przyswajalność. Optymalna dawka 5 000 lub 10 000 mg. Przebadany przez niezależne laboratorium.

Zobacz więcej
@Milena Dlugosz
Efekty zaczęłam dostrzegać po około 5 tygodniach. Włosy są nawilżone, przestały też wypadać. Moja wrażliwa cera przestała się przesuszać. Plus za pyszny smak!
@Milena Dlugosz
Zobacz więcej

Zobacz też:

Rodzina – definicja

Rodzina to grupa osób, które są ze sobą spokrewnione lub spowinowacone. W ujęciu socjologicznym jest to forma życia zbiorowego, które uważa się za podstawową komórkę społeczną tworzącą społeczeństwo.

Rodzina jako podgrupa społeczna występuje we wszystkich kulturach i społecznościach świata. Spełnia też kluczowe funkcje dla ludzkości:

 • zapewnia ciągłość biologiczną poprzez prokreację,
 • przygotowuje potomstwo do samodzielnego życia w społeczeństwie (socjalizacja),
 • zapewnia ciągłość kultury, poprzez przekazywanie dzieciom tradycji i norm obowiązujących w danym społeczeństwie,
 • normuje role poszczególnych członków rodziny w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • gwarantuje bezpieczeństwo i opiekę dzieciom oraz jej chorym i starszym członkom (choć w nowoczesnych społeczeństwach opieka nad chorymi i starszymi osobami jest często przejmowana przez odpowiednie instytucje).

W wąskim znaczeniu rodzina to rodzice (najczęściej małżeństwo), dzieci oraz pozostałe, spokrewnione osoby, które z nimi mieszkają (np. dziadkowie).

Ciekawostka: synonimy słowa rodzina

Inne określenia na rodzinę to: familia, dynastia, ród, klan, parantela, bliscy, krewni, ognisko domowe.

Modele rodziny

Rodzina patriarchalna

Rodzina patriarchalna to rodzina, w której mężczyzna ma dominującą rolę. Rozstrzyga wszystkie kwestie związane z majątkiem i przyszłością podległych mu żony i dzieci. Historycznie jest to dominujący model rodziny, jednak obecnie, zwłaszcza w rozwiniętych społeczeństwach, powoli ustępuje miejsca modelowi partnerskiemu.

Rodzina matriarchalna

Matriarchat to model rodziny, w którym jej głową jest kobieta. To ona ma ostatnie słowo przy rozstrzyganiu problematycznych kwestii i decyduje o przyszłości swoich bliskich. Zarówno w historii, jak i obecnie jest to bardzo rzadko spotykany model rodziny.

Rodzina egalitarna

W rodzinie egalitarnej wszyscy mają równe role i współpracują w modelu partnerskim. Ani kobieta, ani mężczyzna nie dominują, a obowiązki są dzielone po równo, z uwzględnieniem możliwości partnera. W społeczeństwach wysoko rozwiniętych (również w Polsce) ten model rodziny zyskuje na popularności.

Ciekawostka: rodzina w senniku - znaczenie

We śnie rodzina może być uosobieniem szczęścia, bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. Wiele zależy tu od Twoich rzeczywistych relacji z bliskimi. Sen o rodzinie może być też wyrazem tęsknoty za niektórymi jej członkami lub sygnałem, że brakuje Ci z nimi kontaktu.

Rodzina poligamiczna

To rodzina złożona z męża i kilku żon albo żony i kilku mężów oraz ich potomstwa. Przeciwieństwem rodziny poligamicznej jest rodzina monogamiczna, czyli taka, w której rodzic może mieć tylko jednego małżonka.

Rodzina poliamoryczna

O rodzinie poliamorycznej mówimy, gdy partnerzy są w związku miłosnym z więcej niż jedną osobą. Można powiedzieć, że to pochodna forma poligamii, tyle że bez legalizacji związku.

Rodzina patchworkowa

Rodzina patchworkowa (ang. blended family) składa się z rodziców, ich biologicznego dziecka (dzieci) oraz dziecka (dzieci) z ich poprzednich związków.

Rodzina nuklearna

Inaczej mała rodzina, czyli taka, która składa się z dwóch pokoleń: rodziców i dzieci. Ten model rodziny jest popularny szczególnie w społeczeństwach industrialnych, bo zwiększa mobilność jednostek. Łatwiej przeprowadzić się (np. w celach zarobkowych) partnerom mieszkającym jedynie z dziećmi, niż tym, którzy mieszkają wspólnie z dziadkami i dalszą rodziną.

Rodzina wielodzietna

Większość przepisów w polskim prawie definiuje rodzinę wielodzietną jako taką, w której jest co najmniej troje dzieci.

Ciekawostka: największa rodzina w Polsce

Najliczniejszą rodziną w Polsce są Państwo Kraszewscy z miejscowości Kuligi. Małżeństwo doczekało się aż 21 dzieci (11 chłopców i 10 dziewczynek).

Rodzina wielopokoleniowa

Rodzina wielopokoleniowa jest przeciwieństwem rodziny nuklearnej. Mówimy o niej, gdy we wspólnym gospodarstwie domowym mieszkają więcej niż dwa pokolenia, czyli np. dziadkowie, rodzice i dzieci. 

Rodzina zrekonstruowana

Rodzina zrekonstruowana (ang. reconstituted family) to rodzina, w której przynajmniej jedno z dzieci nie jest biologicznym dzieckiem jednego z rodziców. Rozwiedziona samotna matka wiążąc się z nowym partnerem, stworzy właśnie rodzinę zrekonstruowaną.

Rodzina niepełna

Rodzina niepełna to po prostu rodzic, który samotnie wychowuje dziecko (dzieci) i mieszka z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. O niepełnej rodzinie można mówić nie tylko w kontekście osób, które rozstały się ze swoim partnerem, rozwiedzionych lub owdowiałych. Przyczyną niepełności rodziny może być również długotrwała nieobecność jednego z rodziców, spowodowana np. migracją zarobkową.

Rodzina dysfunkcyjna

Rodzina dysfunkcyjna to taka, która nie spełnia swoich podstawowych funkcji. Nie zapewnia jej członkom (najczęściej dzieciom) prawidłowego rozwoju i poczucia bezpieczeństwa. Na jej określenie często używa się też terminu rodzina patologiczna, ponieważ patologie takie jak nałogi lub przemoc w oczywisty sposób powodują, że jej członkowie nie mogą funkcjonować w normalny sposób.

Jednak nie każda dysfunkcyjna rodzina musi być rodziną patologiczną. Wiele zaburzeń życia rodzinnego nie ma nic wspólnego z tradycyjnie pojmowanymi patologiami. Zdarza się, że na pozór „normalne” rodziny nie zapewniają dzieciom niezbędnego wsparcia i opieki, a zamiast tego wpajają toksyczne wzorce postępowania oraz wzbudzają poczucie bezwartościowości i poniżenia. W rodzinie dysfunkcyjnej rodzice nie realizują swojej roli lub robią to w społecznie nieakceptowalny sposób.

Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza, to rodzina, która pełni pieczę zastępczą względem dziecka (dzieci), czyli zastępczo wypełnia funkcje jego biologicznej rodziny. Rodziny zastępcze dzielimy na:

 • Niezawodowe, często spokrewnione z dzieckiem – gdy opiekę przejmują dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo albo dalsi krewni. Zdarza się też, że dziecko trafia pod opiekę osób, które nie są jego krewnymi, np. zaufanych przyjaciół rodziny.
 • Zawodowe – niespokrewnione z dzieckiem, odpowiednio przygotowane podmioty, które często specjalizują się w opiece nad dziećmi nieprzystosowanymi społecznie lub niepełnosprawnymi. Zawodowe rodziny zastępcze mogą również pełnić funkcje rodzinnego pogotowia opiekuńczego. Pod ich opieką może przebywać do trzech wychowanków.
 • Odrębną kategorią są rodzinne domy dziecka. Od zawodowych rodzin zastępczych odróżnia je liczba dzieci, nad którą mogą pełnić pieczę zastępczą – w rodzinnych domach dziecka może znajdować się do ośmiu wychowanków.

Zawodowym rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 4100 zł miesięcznie, a jeżeli pełnią dodatkowo funkcję rodzinnego pogotowia opiekuńczego – 5084 zł. Te kwoty wynikają z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Niezawodowe rodziny zastępcze (zarówno te spokrewnione, jak i nie) mogą otrzymać świadczenie, które wynosi 820 zł miesięcznie.

Rodzina adopcyjna

Rodzina adopcyjna (inaczej przysposabiająca) to rodzina, w której na mocy rozstrzygnięcia sądu rodzinnego, tworzy się więź pomiędzy rodzicami a przysposobionym dzieckiem (lub dziećmi). Rodzina adopcyjna spełnia takie same funkcje co „zwykła”, a odróżnia ją tylko brak więzi biologicznych.

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Zobacz, co może zrobić dla Twojego zdrowia i urody Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Natu.Care Kolagen Premium dla zdrowia stawów, skóry, paznokci i włosów. Najlepsza przyswajalność. Optymalna dawka 5 000 lub 10 000 mg. Przebadany przez niezależne laboratorium.

Zobacz więcej
@Milena Dlugosz
Efekty zaczęłam dostrzegać po około 5 tygodniach. Włosy są nawilżone, przestały też wypadać. Moja wrażliwa cera przestała się przesuszać. Plus za pyszny smak!
@Milena Dlugosz
Zobacz więcej

Kto jest kim w rodzinie

Jeżeli Twoja babcia miała brata, to kim on właściwie dla Ciebie jest? Rozkładamy skomplikowane relacje rodzinne na czynniki pierwsze.

W genealogii rozróżnia się:

 • krewnych – czyli wszystkie osoby, z którymi jesteś biologicznie spokrewniony,
 • powinowatych – czyli wszystkie osoby, z którymi łączą Cię więzi prawne (np. teściowie).

Od pradziadków do dzieci nie ma raczej problemu z nazewnictwem. Pojęcia ciotki i wujka (czyli rodzeństwa Twoich rodziców) też używamy poprawnie. Tak samo wiemy, kim są teściowie. Ale im dalej w las, tym więcej problemów. Dlatego przygotowaliśmy mini słowniczek, który pomoże Ci odnaleźć się w tych koligacjach.

Stryj to brat Twojego ojca. Określenie to wychodzi powoli z użycia, zastępowane po prostu wujkiem

Stryjenka to żona brata Twojego ojca. Obecnie często mówi się na nią ciotka.

Wujenka to żona brata Twojej matki. Określenie pochodzi od słowa wuj, które pierwotnie oznaczało wyłącznie brata matki. Termin ten również odchodzi do lamusa na rzecz popularnej ciotki.

Pociot to dawniej mąż Twojej ciotki. Teraz jest po prostu kolejnym wujkiem.

Bratanek i bratanica to dzieci Twojego brata.

Siostrzeniec i siostrzenica to dzieci Twojej siostry.

Brat stryjeczny i siostra stryjeczna – jeśli brat Twojego ojca (a więc stryj) ma dzieci, to właśnie tak możesz je nazywać.

Brat wujeczny i siostra wujeczna to dzieci brata Twojej matki. Obecnie (tak samo, jak w przypadku rodzeństwa stryjecznego) określenia te zastępuje się kuzynem i kuzynką.

Brat cioteczny i siostra cioteczna to dzieci siostry Twojego rodzica (czyli Twojej ciotki).

Pasierb i pasierbica to dzieci Twojego współmałżonka z poprzedniego związku.

Ojczym i macocha to odpowiednio drugi mąż lub druga żona Twojego rodzica.

Przybrane rodzeństwo to dzieci Twojej macochy lub ojczyma.

Przyrodnie rodzeństwo to takie, z którym masz jednego wspólnego, biologicznego rodzica.

Szwagier to brat Twojego współmałżonka albo mąż Twojej siostry.

Szwagierka to siostra Twojego współmałżonka.

Bratowa to żona Twojego brata.

Wciąż nie wiesz, kim jest brat babci? Jeśli to babcia od strony mamy, będzie dla Ciebie dziadkiem ciotecznym, a jeśli ze strony taty – dziadkiem stryjecznym.

Czasami możesz się też spotkać z określeniami „po mieczu” lub „po kądzieli”. Te sformułowania wskazują, czy dany krewny wywodzi się z rodziny Twojego ojca, czy matki. Na przykład dziadek po mieczu to ojciec Twojego taty, a dziadek po kądzieli – ojciec Twojej mamy.

Ciekawostka: podatek od darowizny dla rodziny

Podatku nie zapłacisz od darowizny dla zerowej grupy podatkowej. Zalicza się do niej najbliższą rodzinę: współmałżonka, rodziców, dziadków, ojczyma, macochę, dzieci, wnuki, pasierba i pasierbicę. Jeśli kwota darowizny przekracza 10 434 zł, aby uniknąć zapłacenia podatku musisz zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego.

Cytaty o rodzinie

Życie rodzinne nie składa się z wielkich spraw. Składa się z nie–wydarzeń: posiłków, kłótni, wspólnego czytania książek, piłki nożnej w ogródku, szykowania się do szkoły

Claire Dederer

Rodzina to nie krew. To ludzie, którzy cię kochają. Ludzie, którzy cię wspierają.

Cassandra Clare

Ciekawostka: najbogatsza rodzina świata

Według rankingu Bloomberga, najbogatszą rodziną na świecie są Waltonowie – właściciele sieci amerykańskich supermarketów Walmart.

Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, ale każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób.

Lew Tołstoj, Anna Karenina

Rodzina to zespół, drużyna, samodzielne państwo, jedyna część tożsamości, która pozostaje niezmieniona przez resztę życia.

Laura Lippman

Rodzinę ma się tylko jedną, bo dwóch nikt by nie zniósł.

Ewa Nowak

Rodzina to niekoniecznie ci ludzie, wśród których człowiek się rodzi. Można ją sobie znaleźć samemu. Tam, gdzie jest bezpiecznie i ciepło. Tam gdzie człowiek czuje, że właśnie tu jest jego miejsce.

Judi Westwater

Jeśli chcesz naprawić świat, to idź do domu i kochaj swoją rodzinę.
Matka Teresa z Kalkuty

Matka Teresa z Kalkuty

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Zobacz, co może zrobić dla Twojego zdrowia i urody Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Natu.Care Kolagen Premium dla zdrowia stawów, skóry, paznokci i włosów. Najlepsza przyswajalność. Optymalna dawka 5 000 lub 10 000 mg. Przebadany przez niezależne laboratorium.

Zobacz więcej
@Milena Dlugosz
Efekty zaczęłam dostrzegać po około 5 tygodniach. Włosy są nawilżone, przestały też wypadać. Moja wrażliwa cera przestała się przesuszać. Plus za pyszny smak!
@Milena Dlugosz
Zobacz więcej

Podsumowanie

Zapamiętaj:

 • Rodzina to podstawowa komórka społeczna. Tworzą ją spokrewnione ze sobą osoby.
 • Rodziny możemy podzielić na patriarchalne, matriarchalne lub egalitarne – w zależności od tego, kto w nich rządzi.
 • Jest wiele rodzajów rodziny: od najmniejszej nuklearnej, po wielodzietne i wielopokoleniowe.
 • Rodziny, w których więzi prawne między dziećmi a opiekunami powstają na podstawie rozstrzygnięć sądu to rodziny zastępcze i adopcyjne.
 • Istnieje dużo określeń na Twoich krewnych, na szczęście przynajmniej rodzeństwo Twoich rodziców (oraz ich małżonków) możesz z czystym sumieniem nazywać ciotką i wujkiem.

FAQ

Czym się różni rodzina zastępcza od adopcyjnej?

Podstawową różnicą jest czas sprawowania opieki nad dzieckiem. Rodzina adopcyjna przejmuje obowiązki biologicznych rodziców na stałe. Rodzina zastępcza to w założeniu rozwiązanie czasowe, choć zdarza się, że wychowankowie pozostają w rodzinach zastępczych aż do dorosłości. 

Co to jest host rodzina?

Host rodzina to dosłownie rodzina goszcząca, czyli taka, która zgodziła się przyjąć pod swój dach osoby biorące udział w różnych programach edukacyjno-kulturowych (np. międzykrajowej wymiany studentów lub uczniów).

Źródła

Zobacz wszystkie

Blended family. (2023, marzec 15). https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/blended-family

Definition of Family | HRSA. (b.d.). Pobrano 17 marzec 2023, z https://www.hrsa.gov/get-health-care/affordable/hill-burton/family

Extended family | kinship group | Britannica. (b.d.). Pobrano 17 marzec 2023, z https://www.britannica.com/topic/extended-family

Family | Definition, Meaning, Members, Types, & Facts | Britannica. (b.d.). Pobrano 17 marzec 2023, z https://www.britannica.com/topic/family-kinship

Główny Urząd Statystyczny / Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. (b.d.-a). Pobrano 17 marzec 2023, z https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1158,pojecie.html

Główny Urząd Statystyczny / Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. (b.d.-b). Pobrano 17 marzec 2023, z https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1446,pojecie.html

Kumagai, F. (1979). Family Egalitarianism in Cultural Contexts: High-Variation Japanese Egalitarianism vs. Low-Variation American Egalitarianism. Journal of Comparative Family Studies, 10(3), 315–329.

https://www.jstor.org/stable/41601089

Ostrouch-Kamińska, J. (2016). Partnerstwo w relacji małżeńskiej jako współczesna wartość wychowania. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), Article 2.

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/898

patriarchalny—Definicja, synonimy, przykłady użycia. (b.d.). Pobrano 17 marzec 2023, z https://sjp.pwn.pl/slowniki/patriarchalny.html

Poliamoria – wielomiłość. (2020, listopad 9). Poradnia CO tam? https://psychoterapiacotam.pl/poliamoria-wielomilosc/

Rodzina wielodzietna – ile dzieci? (b.d.). Pobrano 17 marzec 2023, z https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/dziecko-i-finanse/5281790,Rodzina-wielodzietna-ile-dzieci.html

Rodziny adopcyjne -Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zatępczej „SZANSA” Bytom. (b.d.). Pobrano 17 marzec 2023, z http://www.adopcja-szansa.pl/rodziny-adopcyjne

These Are the World’s Richest Families. (b.d.). Bloomberg.Com. Pobrano 17 marzec 2023, z https://www.bloomberg.com/features/2022-worlds-richest-families/

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (b.d.). Pobrano 17 marzec 2023, z https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20111490887

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. O podatku od spadków i darowizn. (b.d.). Pobrano 17 marzec 2023, z https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19830450207

Winiarczyk, A. (b.d.). Migracje zarobkowe jedną z przyczyn niepełności rodziny. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pedagogika_Rodziny/Pedagogika_Rodziny-r2011-t1-n2/Pedagogika_Rodziny-r2011-t1-n2-s71-80/Pedagogika_Rodziny-r2011-t1-n2-s71-80.pdf

Becker-Pestka, D. Dubis, M. Różyńska, S. Rodzina dysfunkcyjna i patologiczna w przestrzeni życiowej młodych dorastających https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/570179/NDIGOZ039341.pdf

wsjppan. (b.d.). matriarchalny—Wielki słownik języka polskiego PAN [Text]. wsjp.pl; wsjppan. Pobrano 17 marzec 2023, z https://wsjp.pl/haslo/podglad/103571/matriarchalny/5247288/model-rodziny

Spis treści:
Emilia Moskal - Redaktorka HiJunior

Redaktorka HiJunior

Emilia Moskal specjalizuje się w tekstach z zakresu medycyny i psychologii, w tym treściach dla podmiotów medycznych. Jest wielbicielką prostego języka i komunikacji przyjaznej czytelnikowi. W HiJunior pisze edukacyjne artykuły dla rodziców.

Julia Wrzosińska - Redaktorka naczelna

Redaktorka naczelna

Psycholożka z doświadczeniem w badaniach naukowych i neuromarketingu. Absolwentka kursu reportażu Hanny Krall, pracuje z tekstem w trzech językach od 15 lat. Wierzy w moc rodzicielstwa bliskości i porozumienia bez przemocy. Kocha Bałtyk, Hrabala i ziemniaczki.

Grzegorz Koper - Fact-checker

Fact-checker

Grzegorz Koper

Grzegorz Koper zajmuje się weryfikacją cytowanych źródeł i sprawdza, czy publikowane treści są zgodne z prawdą.

Zadbaj o szczęście swojego dziecka

Wychowuj bez wątpliwości dzięki HiJunior

Zobacz wszystkie artykuły
Artykuły

lut 10

Rozwód (z orzeczeniem o winie i bez, pozew, ile kosztuje 2024)

W tym artykule znajdziesz kompletny poradnik o rozwodzie, który pomoże Ci przejść przez ten trudny proces.

lut 03

Najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce: powody+ statystyki

Sprawdź, dlaczego ludzie się rozwodzą. Poznaj statystyki z Polski i Europy.

lut 20

Małżeństwo: definicja, rodzaje, historia, cytaty, jak o nie dbać

W tym artykule znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o małżeństwie.